REGJISTRIMI I FLAMURIT TË GJIBRALTARIT PËR BARKA - nga 1150 £

447 Broadway, 2nd Floor Suite #705, Nju Jork, Nju Jork 10013, Shtetet e Bashkuara
Mon-Diell: 08.00 - 18.00
registration

PLOTËSONI APLIKACIONIN TUAJ PËR REGJISTRIMIN E GJIBRALTARIT

Zgjidhni llojin e regjistrimit

REGJISTRONI VARKËN TUAJ NË FLAMURIN GJIBRALTAR

Zgjidhni llojin e regjistrimit

Detajet e aplikantit
Pasaporta/ID
Kopjet e pasaportave dhe/ose kartat e identitetit janë një parakusht për pronarët ose shitësit individualë
Emri i propozuar i jahtit
(Ju lutemi tregoni të paktën tre zgjedhje)
Porti i propozuar i Regjistrit
Nëse jahti është aktualisht i regjistruar
Anketa e Matjes së Tonazhit
Emri dhe Adresa e Ndërtuesve
Lloji i Jahtit
Përshkrimi i jahtit
cm
cm
cm
Specifikimet e motorit
Emri, adresa dhe kombësia e shitësit
Sigurimi
A keni nevojë për një kuotë sigurimi për jahtin?
Licenca e radios
Të gjitha pajisjet marrëse dhe transmetuese në bord duhet të jenë të licencuara