GIBRALTÁRSKA VLAJKA REGISTRÁCIA PRE LODE – od 1150 £

447 Broadway, 2nd Floor Suite #705, New York, New York 10013, Spojené štáty
Po-Ne: 08.00 - 18.00
registration

VYPLŇTE SI ŽIADOSŤ O GIBRALTÁRSKU REGISTRÁCIU

Vyberte typ registrácie

ZAREGISTRUJTE SI LOĎ POD GIBRALTÁRSKU VLAJKU

Vyberte typ registrácie

Podrobnosti o žiadateľovi
Číslo pasu
Kópie pasov a/alebo občianskych preukazov sú nevyhnutnou podmienkou pre jednotlivých vlastníkov alebo predajcov
Navrhovaný názov jachty
(Uveďte aspoň tri možnosti)
Navrhovaný prístav registrácie
Ak je jachta momentálne registrovaná
Prieskum merania tonáže
Meno a adresa staviteľa
Typ jachty
Popis jachty
cm
cm
cm
Špecifikácie motora
Meno, adresa a štátna príslušnosť predávajúceho
poistenie
Potrebujete cenovú ponuku poistenia pre jachtu
Rozhlasová licencia
Všetky prijímacie a vysielacie zariadenia na palube musia mať licenciu