GIBRALTAR FLAGGREGISTRERING FÖR BÅTAR - från £1150

447 Broadway, 2nd Floor Suite #705, New York, New York 10013, USA
Mån-Sön: 08.00 - 18.00
registration

FYLL I DIN ANSÖKAN FÖR EN GIBRALTAR REGISTRERING

Välj registreringstyp

REGISTRERA DIN BÅT UNDER GIBRALTAR FLAGGA

Välj registreringstyp

Sökande detaljer
Pass
Kopior av pass och/eller ID-kort är en förutsättning för enskilda ägare eller försäljare
Föreslaget namn på yacht
(Ange minst tre val)
Föreslagen registerhamn
Om yachten är registrerad för närvarande
Tonnagemätningsundersökning
Byggherrens namn och adress
Typ av yacht
Beskrivning av Yacht
cm
cm
cm
Motorspecifikationer
Säljarens namn, adress och nationalitet
Försäkring
Behöver du en försäkringsoffert för yachten
Radiolicens
All mottagande och sändande utrustning ombord kräver licens