РЕГИСТРАЦИЯ НА ФЛАГА НА ГИБРАЛТАР ЗА ЛОДКИ - от £1150

447 Broadway, 2nd Floor Suite #705, Ню Йорк, Ню Йорк 10013, Съединени щати
Понеделник-Неделя: 08.00 - 18.00
registration

ПОПЪЛНЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО СИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ГИБРАЛТАР

Изберете тип регистрация

РЕГИСТРИРАЙТЕ ВАШАТА ЛОДКА ПОД ФЛАГ НА ГИБРАЛТАР

Изберете тип регистрация

Данни за кандидата
Паспорт
Копия на паспорти и/или лични карти са предпоставка за отделни собственици или продавачи
Предложено име на яхта
(Моля, посочете поне три възможности за избор)
Предложен порт на регистрация
Ако яхтата е регистрирана в момента
Проучване за измерване на тонажа
Име и адрес на строителя
Тип яхта
Описание на яхтата
cm
cm
cm
Спецификации на двигателя
Име, адрес и националност на продавача
Застраховка
Имате ли нужда от застрахователна оферта за яхтата
Лиценз за радио
Цялото приемащо и предавателно оборудване на борда трябва да бъде лицензирано