REGISTRACIJA GIBRALTARSKE ZASTAVE ZA BRODOVE - od £1150

447 Broadway, 2nd Floor Suite #705, New York, New York 10013, Sjedinjene Američke Države
Ponedjeljak-Ned: 08.00 - 18.00
registration

POPUNITE VAŠU PRIJAVU ZA REGISTRACIJU GIBRALTARA

Odaberite vrstu registracije

REGISTRIRAJTE VAŠ BROD POD GIBRALTARSKOM ZASTAVOM

Odaberite vrstu registracije

Podaci o podnosiocu zahtjeva
Pasoš/ID
Kopije pasoša i/ili ličnih karata su preduslov za pojedinačne vlasnike ili prodavce
Predloženi naziv jahte
(Molimo navedite najmanje tri izbora)
Predložena luka registra
Ako je jahta trenutno registrirana
Anketa o mjerenju tonaže
Ime i adresa graditelja
Vrsta jahte
Opis jahte
cm
cm
cm
Specifikacije motora
Ime, adresa i nacionalnost dobavljača
Osiguranje
Trebate li ponudu osiguranja za jahtu
Radio License
Sva oprema za prijem i odašiljanje na brodu mora biti licencirana