REGISTRACIJA ZASTAVE GIBRALTARA ZA BRODOVE - od £1150

447 Broadvai, 2nd Floor Suite #705, Njujork, Njujork 10013, Sjedinjene Američke Države
Pon-ned: 08.00 - 18.00
registration

POPUNITE PRIJAVU ZA REGISTRACIJU GIBRALTARA

Odaberi vrstu registracije

REGISTRUJTE SVOJ BROD POD GIBRALTARSKOM ZASTAVOM

Odaberi vrstu registracije

Podaci o podnosiocu prijave
Broj pasoša
Kopije pasoša i/ili ličnih karata su preduslov za pojedinačne vlasnike ili prodavce
Predloženo ime jahte
(Molimo navedite najmanje tri izbora)
Predložena luka registra
Ako je jahta trenutno registrovana
Anketa o merenju tonaže
Ime i adresa graditelja
Tip jahte
Opis jahte
cm
cm
cm
Specifikacije motora
Ime, adresa i nacionalnost prodavca
Osiguranje
Da li vam je potrebna ponuda osiguranja za jahtu
Radio License
Sva oprema za prijem i prenos na brodu mora da bude licencirana